Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY "ZBIERAMY MAKULATURĘ - OSZCZĘDZAMY LASY" EDYCJA 2014/2015

Drukuj

I. ORGANIZATOR

Stena Recycling Sp. z o. o. Oddział w Pustkowie Żurawskim, ul. Kolejowa 11, 55-040 Kobierzyce, pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.

II. CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej kultury, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego, poprzez oddawanie surowców nadających się do recyklingu.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury prowadzona przez uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach 1 - 6 szkoły podstawowej. Dodatkowo (poza konkursem) prowadzona jest zbiórka puszek aluminiowych.

IV. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa 10 listopada 2014r. do 8 maja 2015r.

V. SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas 1-6 szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie w czasie trwania konkursu przynoszą do szkoły makulaturę (puszki aluminiowe) i składają do specjalnych pojemników znajdujących się w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.
 3. Paczki makulatury powinny być związane i opisane: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość makulatury w kilogramach. Dane te są potrzebne do prowadzenia ewidencji zbiórki. Prawdziwość danych (ilość makulatury podana na paczkach) będzie wybiórczo sprawdzana przez koordynatorów i osoby odpowiedzialne.
 4. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości makulatury, koordynatorzy szkolni przekazują organizatorom informację o możliwości odbioru jej ze szkoły.
 5. Po uzyskaniu powyższej informacji organizatorzy konkursu dokonują odbioru makulatury (puszek).
 6. 14 dni po odebraniu makulatury (puszek aluminiowych) przez organizatora konkursu, na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 11 (08 1240 1994 1111 0000 2429 2764) wpłyną pieniądze, które zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły. Cena za makulaturę (0,15 zł za kg (150 zł za tonę) jest stała do końca trwania konkursu. Cena za puszki aluminiowe (2,50 zł za kg) jest stała do końca roku 2013. Od 1.01.15r. może ulec zmianie w zależności od koniunktury na rynku.

VI. PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Szkoła otrzymuje pieniądze za oddawaną makulaturę i puszki.
 2. Przewidziane są nagrody pieniężne za zebraną makulaturę w kategoriach:

Najlepsza szkoła/oddział przedszkolny w zbiórce makulatury:

 • I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 850zł,
 • II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 700 zł,
 • III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 600 zł.

Najlepszy uczeń/przedszkolak w zbiórce makulatury:

 • I miejsce - jedna nagroda rzeczowa o wartości 300zł,
 • II miejsce - jedna nagroda rzeczowa o wartości 200 zł,
 • III miejsce - jedna nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.

koordynatorzy na terenie szkoły:
Katarzyna Przybyszewska/Aleksandra Stelmach

 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą