Zespół Szkół Nr 11

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły

Drukuj

Uczniowie niepełnosprawni (przede wszystkim ruchowo), posiadający oprócz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, również orzeczenie o niepełnosprawności, mogą korzystać z dowozu do szkoły busem MPK. Dowóz ten dotyczy dojazdu na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Rodzice dzieci korzystających z takiej formy dowozu do szkoły zobowiązani są do natychmiastowego informowania szkoły o chorobie dziecka czy innych sytuacjach, gdy dziecko z dowozu nie będzie korzystało. Osobą uprawnioną do podejmowania decyzji odnośnie jakichkolwiek zmian, związanych z terminem wcześniej ustalonego dowozu, jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Regulaminie.

Decyzją Rady Miejskiej (Uchwała z dnia 30 września 2004 r.) „z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej mogą korzystać wszyscy uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, posługujący się legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MEN-II/182/2 - uczący się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia”

 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą