Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start O szkole

O szkole

Drukuj

W zakresie edukacji szkoła zapewnia:

 • Prowadzenie zajęć z zakresu plastyki, muzyki, psychoedukacji, rehabilitacji przez specjalistów z danej dziedziny
 • Prowadzenie zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych metodami aktywizującymi
 • Systematyczną diagnozę osiągnięć i postępów uczniów
 • Kierowanie rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, nad którym czuwa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień
 • Pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z pomocą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (m. in. na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno–kompensacyjnych)
 • Możliwość korzystania z pomocy specjalistów: pedagogów szkolnych, psychologów, logopedy
 • Udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • Bezpłatne koła zainteresowań: sportowe, językowe, przedmiotowe, teatralne, taneczne

W zakresie opieki i wychowania szkoła oferuje:

 • Kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Fachową opiekę w świetlicy, w której w ciepłej i przyjaznej atmosferze prowadzone są zajęcia dostosowane do zainteresowań dzieci (m. in. malowanie na szkle, origami, praca z różnorodnymi materiałami plastycznymi, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, udział w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, poszerzanie wiadomości przyrodniczych, zajęcia regionalne) oraz oferowana jest kompetentna pomoc przy odrabianiu lekcji
 • Wycieczki i Zielone szkoły
 • Udział w ciekawych imprezach i uroczystościach szkolnych
 • Ciekawa oferta biblioteki (stale aktualizujemy księgozbiór), pomoc w odrabianiu lekcji, ciekawe filmy, gry, zabawy, łamigłówki literackie, wspólne głośne czytanie
 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą