Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Organizacja roku szk. 2016/2017

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Drukuj

I. ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO - 1 września 2016r.

II. PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

 1. I PÓŁROCZE - 1 września 2016r. – 29 stycznia 2017r.
 2. II PÓŁROCZE - 30 stycznia 2017r. – 23 czerwca 2017r.

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

 1. Zimowa przerwa świąteczna → 23 grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r.
 2. Ferie zimowe. → 13 lutego 2017r.  -  24  lutego 2017r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna. → 13 kwietnia 2017r. –  18 kwietnia 2017r.
 4. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w gimnazjum w związku z egzaminem gimnazjalnym → 19, 20, 21 kwietnia 2017r.

IV. BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA /ZEWNĘTRZNE/

 1. Egzamin gimnazjalny
 • część humanistyczna → 19 kwietnia 2017r.  (środa) godz. 9.00
 • część matematyczno - przyrodnicza → 20 kwietnia 2017r.(czwartek) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny → 21 kwietnia 2017r. (piątek) godz. 9.00
 1. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego - 1, 2, 3 czerwca 2017r. godz. 9.00

V. KLASYFIKACJA ZA I PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 14 grudnia 2016r.
 • zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów/ uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania. Rodzice otrzymują również pisemną informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów → do 16 grudnia 2016r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze → 18 stycznia 2017r.

VI. KLASYFIKACJA ZA II PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 10 maja 2017r.
 • zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów/ uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania → do 12 maja 2017r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze → 9 czerwca 2017r.

VII. INNE WAŻNE TERMINY

 1. Pasowanie na uczniów klas pierwszych SP → 20 października 2016r.
 2. Święto szkoły - Dzień Patrona → 6 czerwca 2017r.

VIII. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 1. Uroczyste pożegnanie uczniów klas III gimnazjum → 22 czerwca 2017r.
 2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 → 23 czerwca 2017r.
 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą