Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Promocja Zdrowia

Promocja Zdrowia

Drukuj

PROMOCJA ZDROWIA – STAŁE KAMPANIE REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 ZGODNE Z KALENDARZEM DZIAŁAŃ WYDZIAŁU ZDROWIA

 1. Światowy Dzień Serca
 2. Kampania „Trzymaj się prosto”
 3. Kampania informacyjno–informacyjna HIV/AIDS
 4. Weekendowe zagospodarowanie czasu–programy krajoznawcze i sportowe
 5. Pierwszy Dzień Wiosny
 6. Wrocławskie Dni Walki z Hałasem–profilaktyka schorzeń słuchu.
 7. Programy psychoedukacyjne dla uczniów
 8. Kampania antytytoniowa 

Nasza szkoła należy do Wrocławskiej sieci szkół promujących zdrowie. Edukacja zdrowotna, której nadrzędnym celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i poprawy zdrowia społeczności szkolnej, to ważny element programu dydaktycznego – wychowawczego ZS nr 11.

Realizacji zadań wynikających z założeń szkoły promującej zdrowie, przygotowaniu i wdrażaniu służą w naszej placówce następujące programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób i uzależnień:

 • edukacyjno – zdrowotna, ukierunkowane na wzrost poziomu wiedzy (spotkania z pielęgniarką, lekarzem, filmy o tematyce prozdrowotnej.
 • Profilaktyki uzależnień – prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli programy zalecane przez Wydział Zdrowia „Cukierni”, „Kiszone ogórki”, „Jasia i Małgosi na tropie”.
 • Wad postawy – coroczny udział w kampanii „Trzymaj się prosto”.
 • Schorzeń narządu wzroku i słuchu – udział w kampanii „Ciszej” – Wrocławskie Dni Walki z–Hałasem.
 • Przeciwdziałania przemocy i agresji – amatorskie programy „Agresji mówimy STOP” Weekendowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – „Zdrowie i wesołe soboty w ZS nr 11”.

Działania podejmowane przez szkołę mają na celu podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach, wykreowanie postaw promujących zdrowy styl życia i świadome dokonywanie wyborów prozdrowotnych.

 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą