Zespół Szkół Nr 11

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

 

Nr sprawy: PN/01/2016

Wrocław, dnia 16.05.2016r.

OGŁASZA:
przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania:

MALOWANIE ŚCIAN, MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH Z LAMPAMI W WYTYPOWANYCH KORYTARZACH Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 WE WROCŁAWIU.

Wg CPV:

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

45311000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

Tryb zamówienia Rodzaj zamówienia Wadium
przetarg nieograniczony Roboty budowlane 5 000,00 PLN
Termin składania ofert
31-05-2016r. godz. 09.45

Miejsce ogłoszenia
www.portal.uzp.gov.pl

www.zs11.wroclaw.pl
tablica ogłoszeń

Data publikacji
16.05.2016r.
Opublikował:
Iwona Ostrowska

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu – 123254 -2016 plik.pdf- 0,122MB

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik.pdf- 0,220MB

3. Załącznik-projekt umowy plik.pdf- 0.122MB

4. Załączniki do SIWZ plik.doc 0,131MB

5. Przedmiar robót +rysunki plik.pdf- 0,188MB

a. rys. 1 plik .jpg - 3,01MB

b. rys. 2 plik .jpg - 3,06 MB

6. STWiOR plik.pdf- 0,139MB

Zatwierdził:
Ewa Materka - Dyrektor

 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą