Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Stowarzyszenie „INTEGRACJA ...”

Stowarzyszenie „INTEGRACJA ...”

Drukuj

Mamy nadzieję dotrzeć do dużego grona ludzi, którzy są gotowi przeznaczyć swój 1% na rzecz Stowarzyszenia "INTEGRACJA" przy ZS 11, czyli tak naprawdę na rzecz dzieci!!!

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „INTEGRACJA" na rzecz dzieci przy Zespole Szkół nr 11 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu powstało w 2009 roku z inicjatywy pani dyrektor Ewy Materki, rodziców i nauczycieli. Jego celem jest udzielanie wsparcia, a także pomocy naukowej, finansowej, rzeczowej i rehabilitacyjnej dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym, ich rodzinom i opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o środki finansowe otrzymane ze składek członkowskich, 1% podatku i od sponsorów.

Skład Zarządu:

 • Agnieszka Sikorska - prezes
 • Monika Bartecka - wiceprezes
 • Anna Szałecka - skarbnik
 • Ewa Cichecka - Mertuszka - sekretarz

Dane Stowarzyszenia „INTEGRACJA” na rzecz dzieci przy Zespole Szkół nr 11 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu:

 1. KRS 0000321059
 2. REGON 020913430
 3. Konto prowadzone przez Bank PKO S.A. I O. Wrocław ul. Malarska nr rachunku- 80 1240 1994 1111 0010 2298 3777
 4. NIP 894-29-70-228

Możesz napisać do Stowarzyszenia na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Statut Stowarzyszenia w pliku PDF

Zapraszamy do współpracy!!!

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

2017 rok

 • sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ze środków pozyskanych z wpłat 1 % pożytku publicznego;
 • zakupienie 10 ekranów projekcyjnych;
 • dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego;
 • dofinansowanie okablowania do projektora multimedialnego;
 • sfinansowanie nagród i materiałów potrzebnych do realizacji VIII Osiedlowego Przeglądu Dziecięcych Form Artystycznych „Trzymajmy się razem”;
 • sfinansowanie nagród za najlepszy występ podczas Dnia Europejskiego w ZS nr 11;
 • dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły;
 • pozyskanie sponsorów na zakup sprzętu multimedialnego.

2016 rok:

 • sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ze środków pozyskanych z wpłat 1 % pożytku publicznego;
 • dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły kilkunastu uczniom;
 • ufundowanie zeszytów korespondencyjnych dla wszystkich uczniów ZS nr 11;
 • zakupienie sakwy – siedziska;
 • pozyskanie sponsorów, którzy zakupili książki do biblioteki szkolnej;
 • promowanie Stowarzyszenia podczas festynu osiedlowego „Gajowice” 25 września 2016r., poprzez zorganizowanie zajęć rękodzielniczych dla dzieci, zachęcanie do wspierania Stowarzyszenia poprzez rozdawanie kalendarzyków na rok 2017;
 • dofinansowanie organizacji Dnia Drzwi Otwartych w SP nr 43 w tym również VII Osiedlowego Przeglądu Dziecięcych Form Artystycznych „Trzymajmy się razem” ;
 • sfinansowanie okablowania do  trzech projektorów multimedialnych;
 • dofinansowanie zakupu rolet przeciwsłonecznych do dwóch sal lekcyjnych;
 • dofinansowanie nagród i materiałów potrzebnych do realizacji poniższych konkursów:
 1. III Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej dla Najmłodszych o Puchar Dyrektora ZS nr 11;
 2. konkursu na najlepszy występ podczas Dnia Europejskiego w ZS nr 11;
 3. konkursu wiedzy o najbliższym otoczeniu „Świat wokół nas” dla uczniów klas 1-6 SP nr 43;
 4. I. międzyszkolnego konkursu przyrodniczego „Młodzi Odkrywcy” dla uczniów klas 5-6;
 5. I. edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o społeczeństwie „Moje Prawa – Nasza Sprawa” dla uczniów klas 6.

2015 rok:

 • pomoc w realizacji zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania plastyczne i muzyczne uczniów szkoły podstawowej, prowadzonych przez Fundację OVO dla Kultury i Edukacji,
 • przekazanie szkole pozyskanych od firmy Leroy Merlin czterech latarni i chodnika ze sztucznej trawy,
 • pozyskanie od sponsora przyborów szkolnych, które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursie „Świat wokół nas“ oraz przekazane potrzebującym uczniom,
 • dofinansowanie wyjazdu na zimowisko uczennicy kl. 2 SP nr 43;
 • dofinansowanie nagród w szkolnym konkursie wiedzy o najbliższym otoczeniu " Świat wokół nas";
 • pokrycie częściowych kosztów leczenia i rehabilitacji uczennicy SP nr 43;
 • zakup materiałów na stroje uczniów, biorących udział w III. Dolnośląskim Konkursie Form Tanecznych "Z przytupem";
 • dofinansowanie wyjazdów na Zielone Szkoły 13 uczniom ZS nr 11;
 • promowanie Stowarzyszenia podczas festynu osiedlowego „Gajowice” 20 września 2015r.– zorganizowanie zajęć rękodzielniczych dla dzieci, zachęcanie do wspierania Stowarzyszenia poprzez rozdawanie kalendarzyków na rok 2016 z wizerunkiem plakatu Stowarzyszenia oraz ulotek z opisem działalności;
 • doposażenie ZS nr 11 w pozyskaną od sponsora drukarkę Ricoh Atico SP 4210N z podajnikiem dwustronnym;
 • przekazanie zabawek na loterię fantową organizowaną dla uczniów klas I- III SP;
 • zakup 10 szt. ekranów projekcyjnych na potrzeby ZS nr 11;
 • przekazanie do biblioteki szkolnej książek dla dzieci i młodzieży;
 • sfinansowanie transportu uczniów SP nr 43 na wernisaż konkursu organizowanego przez Fundację ProCuro;
 • pozyskanie od sponsorów dwóch wózków inwalidzkich;
 • zakup rzutnika multimedialnego do sali nr 45 ze środków pochodzących z wpłat 1% OPP;
 • sfinansowanie transportu mebli szkolnych pozyskanych od Partnerskiej Szkoły w Neckargemünd, które zostały przekazane na potrzeby uczniów ZS nr 11;
 • pozyskanie sponsora na doposażenie biblioteki szkolnej.

2014 rok:

 • nawiązanie współpracy z Fundacją OVO dla Kultury i Edukacji w celu realizacji w przyszłym roku kalendarzowym zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne i muzyczne uczniów ZS 11,
 • pokrycie częściowych kosztów leczenia i rehabilitacji jednej uczennicy SP 43,
 • dofinansowanie zakupu nagród w IV. szkolnym konkursie z wiedzy o najbliższym otoczeniu „Świat wokół nas", w którym brali udział uczniowie klas 1-6 SP,
 • udzielenie wsparcia finansowego potrzebnego do realizacji I. Międzyszkolnego Turnieju Sportowego o Puchar Dyrektora Szkoły, który odbył się na terenie ZS 11,
 • dofinansowanie wyjazdu uczniów klasy 2 i 3 SP 43 na "Zieloną Szkołę".

2013 rok:

 • pozyskanie środków na zakup paczek Mikołajkowych dla dzieci z oddziału przedszkolnego,
 • złożenie wniosku do Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom” w celu uzyskania dofinansowania na zakup ekranów projekcyjnych i rzutników multimedialnych,
 • doposażenie dwóch sal lekcyjnych (s. 18 i 19) w ekrany projekcyjne,
 • współorganizowanie spotkania integracyjnego młodzieży oraz ich opiekunów ze szkoły integracyjnej w Heildelbergu z młodzieżą z Gimnazjum Integracyjnego nr 50 we Wrocławiu,
 • pozyskanie od sponsorów i przekazanie szkole: książek do biblioteki, wykładziny podłogowej do świetlicy, materaca, dużej piłki lekarskiej, urządzenia wielofunkcyjnego HP oraz laptopa,
 • zakupienie czterech wózków do przewozu mleka i owoców dla uczniów klas 0-3 SP,
 • dofinansowanie wyjazdu sześciorga uczniów na "Zieloną Szkołę",
 • sfinansowanie dwóch obiadów dla dzieci z ZS nr 11,
 • pokrycie częściowych kosztów rehabilitacji jednego dziecka,
 • dofinansowanie zakupu nagród w szkolnym konkursie „Świat wokół nas", w którym uczestniczyli uczniowie klas 1-6 SP,
 • sfinansowanie boksu dla wózków inwalidzkich,
 • przekazanie lodówki do gabinetu pielęgniarki,
 • dofinansowanie kosztów leczenia jednej uczennicy,
 • pozyskanie sponsorów w celu zakupienia pompy insulinowej.

2012 rok:

 • kontynuowanie akcji „Duzi i mali razem na sali” w Zespole Szkół nr 11,
 • przekazanie szkole komputera, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz dwóch radiomagnetofonów,
 • dofinansowanie wyjazdu ucznia na "Zieloną Szkołę",
 • pozyskanie sponsora, który dofinansował wyjazd ucznia na „Zieloną Szkołę”,
 • sfinansowanie wykonania zdjęć w ramach imprez szkolnych,
 • doposażenie biblioteki i świetlicy szkolnej w książki oraz płyty z filmami i bajkami,
 • pokrycie częściowych kosztów rehabilitacji jednego dziecka,
 • współorganizowanie spotkania młodzieży w ramach wymiany polsko-niemieckiej,
 • pozyskanie sponsora, który nieodpłatnie przewiózł dzieci na Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez barier - Galerion 2012”,
 • dofinansowanie obiadów dla dziecka z ZS nr 11,
 • zakupienie pompy insulinowej - częściowe dofinansowanie oraz pozyskanie sponsora.

2011 rok:

 • pozyskanie środków od Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom” na doposażenie sali do zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz sali do zajęć korekcyjnych w sprzęt do Integracji Sensorycznej. Ponadto uzyskano dofinansowanie na zakup pompy insulinowej dla jednej z uczennic naszego gimnazjum,
 • kontynuowanie akcji „Duzi i mali razem na sali” w Liceum nr VII we Wrocławiu,
 • pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczkę klasową ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej,
 • sfinansowanie zdjęć, przedstawiających najżyczliwszych uczniów naszej szkoły, wybranych podczas zorganizowanego w szkole Tygodnia Życzliwości,
 • dofinansowanie zakupu książek do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • dofinansowanie zakupu nagród w szkolnym konkursie „Świat wokół nas", w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-6 SP,
 • doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w dodatkowe okablowanie.

2010 rok:

 • zorganizowanie akcji zagospodarowania popołudnia dla dzieci szkolnych "Mali, duzi - razem grają w piłkę",
 • pomoc w zorganizowaniu wakacyjnego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny z p. Lidią Gołos-Łaniewską do Niechorza OWL i SWP Wrocław z udziałem 17 uczestników.

2009 rok:

 • przekazanie podwieszanego ekranu do projektora, jest on zamontowany w sali do chemii i fizyki.
 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą