Wokół historii Wrocławia

pytania przygotowała p. Renata Żabicka

Przeczytaj uważnie pytanie i wskaż jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli pomylisz się - spróbuj ponownie.