Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Wspieranie Uzdolnień

Wspieranie Uzdolnień

Drukuj

wspieranie_uzdolnieńKIM JESTEŚMY?

Zespół ds. Wspierania Uzdolnień działa w naszej szkole od roku szkolnego 2002/2003. Sukcesywnie poszerzamy i udoskonalamy nasze działania, aby coraz efektywniej wspierać uczniów w rozwoju ich zainteresowań i zdolności.

 

W skład zespołu wchodzą:

 • liderzy Zespołu,
 • wicedyrektor szkoły,
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczyciele przedmiotów,
 • pedagodzy specjalni,
 • psychologowie,
 • nauczyciele bibliotekarze.

UCZEŃ ZDOLNY - KTO TO TAKI?

Przyjęliśmy, że uczeń zdolny to taki, który wyróżnia się ponadprzeciętnym poziomem rozwoju przynajmniej jednej ze sfer: umysłowej, emocjonalnej, fizycznej, społecznej, artystycznej oraz silną motywacją do podejmowania twórczych działań i wytrwałością w osiąganiu wyznaczonych celów. Uczeń zdolny charakteryzuje się również posiadaniem silnych i ukierunkowanych zainteresowań oraz pasji.

NASZE DZIAŁANIA:

 • rozpoznajemy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, a zebrane informacje ujmujemy w szkolnej bazie danych uczniów uzdolnionych;
 • rejestrujemy działania dydaktyczne wobec tych uczniów;
 • rejestrujemy osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia zdolnego;
 • propagujemy wśród nauczycieli różnorodne metody i formy pracy z uczniem zdolnym;
 • promujemy uczniów zdolnych w szkole i poza nią;
 • koordynujemy organizację konkursów szkolnych i pozaszkolnych, w których mogą zaprezentować się nasi uczniowie;
 • monitorujemy działania związane ze współpracą z innymi instytucjami;
 • występujemy o przyznawanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • organizujemy uroczysty „Dzień Talentów”, podczas którego przyznajemy statuetki dla najlepszych
 • koordynujemy działania zmierzające do uzyskania indywidualnego programu/toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • udzielamy wsparcia uczniom i ich rodzicom.

FORMY WSPIERANIA UZDOLNIEŃ W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

1. Indywidualizowanie pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym na zajęciach dydaktycznych.

2. Realizowanie indywidualnych programów nauki.

3. Realizowanie projektów edukacyjnych w gimnazjum oraz udział w projekcie Młodzi Obywatele Kultury.

4. Realizowanie programów edukacyjnych :

 • Program Edukacji Europejskiej „Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej” dla klasy 3c SP,
 • Program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” w SP i gimnazjum,
 • Program edukacji teatralnej realizowany w klasie Ia gimnazjum.

5. Prowadzenie stałego kącika zadań logicznych, w tym matematycznych.

6. Zorganizowanie zajęć dla zainteresowanych uczniów we współpracy z innymi instytucjami (uczelnie wyższe, biblioteki, muzea).

7. Udział w projekcie edukacyjnym wrocławskiego magistratu „Szkoła w mieście”.

8. Redagowanie wraz z uczniami gazet szkolnych:

 • dla gimnazjalistów „Echo 50-tki”,
 • dla uczniów klas 1-3 SP „Plusk Rybki”,
 • dla klas 4-6 SP „Plusk Ryby”.

9. Przygotowywanie uczniów do występów podczas uroczystości szkolnych (recytacja, tańce, przedstawienia).

10. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania przedmiotowe, artystyczne i postawę prospołeczną uczniów (szczegółowy wykaz w zakładce „Zajęcia pozalekcyjne”).

11. Prowadzenie galerii prac dla poszczególnych grup wiekowych 1-3, 4-6 SP i gimnazjum.

12. Prowadzenie zajęć indywidualnych uczniów zdolnych z nauczycielem-opiekunem.

13. Wymiana polsko – niemiecka uczniów Gimnazjum ze szkołą w Neckargemünd.

14. Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach:

 • humanistycznych,
 • matematycznych,
 • przyrodniczych,
 • językowych,
 • artystycznych,
 • religijnych,
 • sportowych.

Liderzy Zespołu:
Danuta Krawczyk
Karolina Jachimczyk
Anna Raźniak

 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą